Sempozyum

Uluslararası Katılımlı Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi

İNME SEMPOZYUMU

08/05/2017

Sempozyum Koordinatörü:

Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR

 

Sempozyum Bilimsel Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Gündüz, Prof. Dr. Harun Kılıç, Prof. Dr. Ersan Tatlı, Yrd. Doç. Dr. Bilgehan A. ACAR

 

BİLİMSEL PROGRAM

09:00-09:30 Açılış

OTURUM BAŞKANI; Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR

09:30-10:00 İnme önlenebilir mi? Kardiyovasküler kanıtlara genel bakış       Yrd. Doç. Dr. Mustafa  Gökhan Vural

10:00-10:15 İnme sebepleri                                                                                           Yrd. Doç. Dr. Türkan ACAR

10:15-10:30 İnme önlemede risk skorlamaları                                                          Doç. Dr. Bülent VATAN

10:30-10:45 İnme ve kalp hastalıkları                                                                          Doç. Dr. Mehmet Akif ÇAKAR

10:45-11:00 Nonvalvüler AF da YOAK mı Warfarin mi?                                          Yrd. Doç. Dr. Murat AKSOY

 

11:00-11:15 KAHVE ARASI

 OTURUM BAŞKANI; Prof. Dr. Harun KILIÇ

11:15-11:30 Akut inmeye yaklaşım                                                                              Yrd. Doç.Dr. Neslihan A. ALAGÖZ

11:30-11:45 Akut inme de T.T. ve Sakarya deneyimi                                               Yrd. Doç.Dr. Bilgehan A. ACAR

11:45-12:00 Girişimsel inme tedavisinde Ankara Numune deneyimi                  Doç. Dr. Erdem GÜRKAŞ

12:00-12:10 Girişimsel inme tedavisinde Haseki EAH deneyimi                         Doç. Dr. Mehmet Mustafa CAN

12:10-12:25 Olgu sunumları (Xarelto deneyimleri)                                                   Prof. Dr. Harun KILIÇ

12:25-12:40 YOAK kullanan cerrahi hasta olgusu                                                     Yrd. Doç. Dr. Hakan SAÇLI

12:40-13:00 YOAK kullanan inme geçirmiş olgu                                                       Uz.  Dr. Yeşim GÜZEY ARAS

 

13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ           

 

OTURUM BAŞKANI; Prof. Dr. Ersan TATLI

14:00-14:15 TAVI de inme ve önleyici yaklaşımlar                                                   Doç. Dr. Mustafa Tarık AĞAÇ

14:15-14:30 Karotis cerrahisi ilişkili inme önleyici yaklaşımlar                              Doç. Dr. İbrahim KARA

14:30-14:45 Açık kalp cerrahisinde beyin koruyucu tedbirler                                 Yrd. Doç. Dr. Alper ERKİN

14:45-15:00 Karotis stentleme sırasında inme koruyucu tedbirler                         Prof. Dr. Ersan TATLI

 

15:00-15:15- KAHVE ARASI

 

OTURUM BAŞKANI; Prof. Dr. Hüseyin GÜNDÜZ

15:15-15:30 İnme profilaksisinde anti-agregan ilaçlar                                             Prof. Dr. Yılmaz GÜNEŞ

15:30-15:45 İnme profilaksisinde YOAK                                                                      Prof. Dr. Hüseyin GÜNDÜZ

15:45-16:00 Akut inme hastası hastane sonrası nörolojik takibi                             Uz. Dr. B. Enes DEMIRYÜREK

 

BAYER, SANOFI ve LUNART Sağlık Ürünleri koşulsuz destekleriyle