Poster ve Sözel Sunumlar

 GENEL KURALLAR & BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI

 1. Özetler kongre web sayfasından on-line gönderilecektir; sistemden bağımsız olarak e-posta veya posta yoluyla bildiri kabul edilmeyecektir. Elektronik bildiri sistemi ilan edilen tarihte kapatılacaktır.
 2. Bildiri özeti gönderimi için son tarih 10 Mart 2017’dir. ( İkinci Uzatma Yapılmayacaktır )
 3. Bildiri başvurusunun değerlendirilebilmesi için sunumu yapacak olan yazarın kongre kaydı yaptırmış olması zorunludur.
 4. Bir yazar en çok iki bildiri sunmak üzere başvuru yapabilir, daha fazla sayıda bildiride ise sunum yapmadan eş yazar olarak yer alabilir.
 5. Yayımlanmış çalışmalardan bildiri başvurusu yapılamaz.  
 6. Poster veya sözel sunumları için tercih belirtilmesi gerekmektedir.
 7. Bilimsel toplantılarda sunulmak üzere başvurusu yapılan bildiriler Bilim Kurulunun belirleyeceği hakemler tarafından inceleme sonucu kabul edilir. Bildirilerin, sözel veya poster sunumu olmasına Bilim Kurulu karar verir.
 8. Çalışmanın ödül verilecek çalışmalar kapsamında değerlendirilmesi için, başvuru aşamasında ”ödüle başvurmak istenildiğinin” belirtilmesi gerekmektedir.
 9. Toplantılarda sunulan sözel ve poster sunumları arasında ödül verilecek çalışmalar ;
 10. Türk Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği (Tübas) Kongre Düzenleme Yönergesi’ne göre Bilim Kurulu tarafından seçilir.
 11. Türkçe ve İngilizce özetlerin yer alacağı  Kongre Özet Kitabı katılımcılara sunulacak, ayrıca pdf olarak dernek web sayfamızda yayınlanacaktır.

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLANMASI VE YAZIM KURALLARI

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 10 Mart 2017 , Cuma

Dil

Özetler hem Türkçe hem de İngilizce olarak ve yazım kurallarına özen gösterilerek hazırlanmalıdır.

Özetin Hazırlanması:

Başlık

Başlığın sadece ilk harfi büyük yazılmalı (  boşluklar dahil  , başlık, yazarlar ve kurum isimleri HARİÇ ) toplam 300 kelimeyi geçmemelidir. Başlıkta standart kısaltmalar kullanılabilir, ancak kimyasal bileşiklerin kısaltılmış adları kullanılamaz.

Kısaltmalar

Özet metninde standart kısaltmalar kullanılabilir. Kimyasal bileşikler için kısaltma kullanılacaksa, bileşiğin tam adı yazıldıktan sonra kısaltılmış adı parantez içinde belirtilmelidir.

Özet Metni

Özet metni, 300 kelimeyi geçmemelidir (başlık, yazar adları ve anahtar kelimeler hariç, destek metni dahil). Özet aşağıda belirtilen bilgileri içermelidir. Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç başlıkları kullanılmamalıdır. Tablo ve şekil içermemelidir.

AMAÇ : Çalışmanın neden yapıldığı net ve açık bir şekilde belirtilmelidir.

GEREÇ ve YÖNTEM : Kullanılan yöntem ve/veya modeller amacı gerçekleştirmeye uygun olmalıdır. Çalışmaya alınan denek türü ve sayısı mutlaka belirtilmelidir.

BULGULAR  : Önemli bulgular istatistiksel anlamlılık ile birlikte belirtilmelidir.

SONUÇ  : Çalışmanın bulgularına göre varılan sonuçlar belirtilmelidir.

Anahtar sözcükler

Özetin sonunda en çok 5 adet anahtar sözcük yer almalıdır

Destek

Varsa çalışmayı destekleyen kurum/kuruluşlar destek kodu ile birlikte özetin altında belirtilebilir. 300 kelimelik özet metnine dahil olarak yazılmalıdır.

 

Bildirilerin Basımı

Kabul edilmiş tüm bildiri özetleri kongre kitapçığında basılacaktır.

Özetin Konusu

Özetin USK ana konularının listelendiği “Konular” sayfasındaki ana başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir. Bu hem değerlendirme komitesine yönlendirme hem de bildirinin hangi oturumda yer alacağının belirlenmesi açısından önemlidir.

Poster Sunumları

Posterlerinizi 70×100  cm (en x boy) olacak şekilde hazırlayınız. Posterinizi hangi gün sunacağınızı kontrol etmek için poster listesine (poster programı) bakabilirsiniz. Posterlerinizi poster numarasına göre sunum günü sabahtan asmanızı ve akşam kongre bitişinde toplamanızı rica ederiz. 


Sözel Sunumları:

Her bir sözel sunum için 15 dk süre ayrılmıştır, programda aksaklığa neden olmamak için sunum süresine özen göstermenizi rica ederiz. Sunum gün ve saatleri için detaylı programa (detaylı program) bakabilirsiniz. 

Özetlere herhangi bir redaksiyon hizmeti verilmeyeceği için yazım hatalarına dikkat edilmelidir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.