Kurullar

Kongre Eş-Başkanları

Prof. Dr. Bayram Yılmaz (TÜBAS)
Prof. Dr. Nurettin Cengiz (Sakarya Üniversitesi)

Onur Kurulu
Prof. Dr. Muzaffer Elmas (Sakarya Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Nuran Hariri
Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur
Prof. Dr. Gönül Peker
Prof. Dr. Gazi Yaşargil
(Soyadına göre alfabetik sırayla)

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Nurettin Cengiz (Yerel Düzenleme Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Ramazan Akdemir
Prof. Dr. Atilla Erol
Prof. Dr. Elvan Özbek
Prof. Dr. A. Savaş Çilli
Prof. Dr. Emel Ulupınar
Prof. Dr. Gürkan Öztürk
Prof. Dr. Gülgün Şengül
Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç
Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu
Prof. Dr. Ahmet Ayar
Prof. Dr. Neşe Tunçel
Doç. Dr. Esra Yazıcı
Yrd. Doç. Dr. Bilgehan A. Acar
Yrd. Doç. Dr. A. Neslihan Alagöz
Dr. M. İkbal Alp

Bilim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Gülgün Şengül

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Esat Adıgüzel

Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu

Prof. Dr. Ahmet Ayar

Prof. Dr. Ramazan Bal

Prof. Dr. Hagai Bergman

Prof. Dr. Paul Bolam

Prof. Dr. Metehan Çiçek

Prof. Dr. Turgay Dalkara

Prof. Dr. Tamer Demiralp

Prof. Dr. Burak Güçlü

Prof. Dr. Hakan Gürvit

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu

Prof. Dr. Uğur Halıcı

Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu

Prof. Dr. Dirk Hermann

Prof. Dr. Lütfiye Kanıt

Prof. Dr. Sacit Karamürsel

Prof. Dr. Haluk Keleştimur

Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç

Prof. Dr. Ersin Koylu

Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz

Prof. Dr. Gareth Leng

Prof. Dr. Cafer Marangoz

Prof. Dr. Filiz Onat

Prof. Dr. Yasemin Gürsoy-Özdemir

Prof. Dr. Çiğdem Özkara

Prof. Dr. Gürkan Öztürk

Prof. Dr. Nuhan Puralı

Dr. Daniela Schulz

Prof. Dr. Gülgün Şengül

Prof. Dr. Kemal Türker

Prof. Dr. Emel Ulupınar

Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus

Prof. Dr. Tayfun Uzbay

Prof. Dr. Alex Verkhratsky

Prof. Dr. Ertan Yurdakoş

 

Bilim Kurulu Soyadına Göre Alfabetik Olarak Sıralanmıştır..