Kurslar

KURSLAR 

 

KURS 1: Beyin Dokusunda Şeffaflaştırma (CLARITY) için Kompakt Organ Elektroforez Sistemi Kullanımı

Kurs Düzenleyen :Prof. Dr. Esat Adıgüzel & Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Güngör Aydın (Pamukkale Üniversitesi)

Kurs Amacı ve Öğrenme Hedefleri : Yeni nesil mikroskoplarda kullanılmaya başlanan doku şeffaflaştırma yönteminin genç bilim insanlarına öğretmek, kullanımını yaygınlaştırmak ve yeni geliştirilmiş olan şeffaflaştırma yöntemine yönelik olarak geliştirdiğimiz Kompakt Organ Elektroforez Sisteminin tanıtımını yapmak amacıyla bu kurs düzenlenmiştir.
Kurs başında ve sonunda konu ile ilgili soruları içeren bir yoklama yapılarak kursun başarısı değerlendirilecek. Kurs sonrasında kursiyerlerin kendi laboratuvarlarında yöntemi tüm basamakları ile uygulayabilmeleri kursun öğrenme hedefidir.

Kurs Formatı : 2 saat: Tanışma ve kurs içeriğinin tanıtılması, kuramsal dersler; -Doku içerisinde polimerik ağ oluşturmanın mekanizması, polimerizasyon için kullanılan maddeler -Biyolojik dokuda şeffaflaştırmanın histolojik inceleme açısından önemi -Polimerize dokudan yağların uzaklaştırılması yöntemleri ve clearing için kullanılan maddeler -Organ elektroforezinde COrES cihazının, kullanımı ve özellikleri 2 saat: Uygulama; -Önceden hazırlanmış, hidrojel inkübasyonuna bırakılan beyin dokusunun incelenmesi -Hidrojel inkübasyonu sonrasında polimerizasyonunun başlatılması -Şeffaflaştırmada COrES cihazının kullanımı -COrES ile şeffaflaştırılmış kesitlerin incelenmesi Tartışma ve kapanış.

Max Katılımcı Sayısı : 25

Kurs Süresi : 4 Saat

 

KURS 2: Elektromyografi ve insan refleksleri
Kurs Düzenleyicileri : Prof. Dr. Kemal Türker; Dr. Gizem Yılmaz, Dr. Görkem Özyurt (Koç Üniversitesi)

Kursun Amacı ve Öğrenme Hedefleri : Katılımcılara, EMG ölçüm ve analizleri konusunda bilgi vermek ve onların EMG ile ilgili tüm sorularına yanıt getirmeye çalışmaktır.

Hedefimiz, katılımcıların, makalelerde ileri sürülen EMG ile ilgili bilgileri kritik olarak irdelemelerini ve deneylerin metodolojilerini anlamlarını örnekler vererek sağlamaktır.
Katılımcılara, insanda sinir sistemi yolaklarının belirlenmesi için kullanılmakta olan refleks çalışmaları hakkında bilgiler vermektir.
Hedefimiz, katılımcıların, makalelerde reflekslerle ilgili ileri sürülen bilgileri kritik olarak irdelemelerini ve metodolojilerini anlamalarını sağlamaktır.

Kursun Formatı: 2 saat EMG teori 2 saat Refleksler teori sonra 2 şer saat pratik

Max Katılımcı Sayısı : 30

Kurs Süresi : Tüm Gün

 

KURS 3: Difüzyon tensör görüntüleri kullanılarak beyin beyaz cevher içindeki liflerin traktografik uygulanması ve üç boyutlu gösterilmesi

Kurs Düzenleyen: Prof. Dr. Niyazi Acer (Erciyes Üniversitesi)

Kursun Amacı ve Öğrenme Hedefleri : Bu etkinliğin amacı katılımcılara difüzyon tensör görüntülerinin MriStudio ve mricron gl gibi bazı yazılımlar kullanılarak görüntülerin açılması, kayıt edilmesi, görüntü isleme yöntemlerinin kullanılması, beyin beyaz cevher içerisinde bulunan traktusların traktografi ile elde edilmesi ve bu elde edilen traktusların üç boyutlu olarak gösterilmesinin öğretilmesidir. Kursta katılımcılara tr.corticospinalis, fasciculus longitudinalis superior, fasciculus longitudinalis inferior, forceps major ve forceps minor gibi bazı önemli liflerin oluşturulması ve beyin içinde üç boyutlu gösterilmesi yaptırılacaktır.

Kurs Formatı: Teorik ve Uygulama

Max Katılımcı Sayısı : 8

Kurs Süresi : 6 Saat

 

KURS 4: Uygulamalı Temel Biyoistatistik Kursu
Kurs Düzenleyen : Doç. Dr. Ünal Erkorkmaz (Sakarya Üniversitesi)

Kursun Amacı ve Öğrenme Hedefleri :  Araştırmacılara istatistiksel veri analizi ile ilgili paket program uygulamalı temel bilgiler verip araştırmalarda veri analizi yapmaya hazırlamak.
Kursun Hedefleri: Araştırma ve istatistiksel hipotezleri belirleyebilme, hipotezlere uygun istatistiksel yöntemleri seçebilme, uygulayabilme, araştırma raporu yazabilme

Kurs Formatı : Uygulamalı

Max Katılımcı Sayısı : 30

Kurs Süresi : 1 Gün

 

Kurs 5: İşlevsel Yakın Kızılaltı Spektroskopi (IYKAS) (functional Near Infrared Spectroscopy-fNIRS) Yöntemi ile Beyin Görüntülemenin Prensipleri

Kurs Düzenleyen:  Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu (İstanbul Medipol Üniversitesi) & Yrd. Doç. Dr. Sinem Burcu Erdoğan (Acıbadem Üniversitesi)

Kursun Amacı ve Öğrenme Hedefleri : Bu kursun amacı  fNIRS işaret oluşumunun altında yatan fiziksel ve fizyolojik mekanizmaları genel olarak tanıtmak ve fNIRS işaretinin analizinde kullanılan güncel yöntem ve modelleme yaklaşımlarına bir giriş yapmaktır. Kurs, katılımcıların beyinden gelen İYKAS (fNIRS) işaretlerinin ön işleme, analiz yaklaşımları ve deney tasarımı optimizasyonuna dair hesaplama temelli bir yaklaşım edinmelerini hedeflemektedir.

Kurs Formatı : Teorik

Max Katılımcı Sayısı : 25

Kurs Süresi : 3 saat

 

KURS BAŞVURULARI 

  • Kurslara kayıt yapılabilmesi için kongre kayıt işlem ve ödemelerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.
  • Kurslara kayıtlar , başvuru tarih önceliğine göre yazılı olarak alınacak olup tarafınıza kaydınızın yapıldığına dair yazılı konfirme maili iletilecektir. Telefon ile başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
  • Kurs başvurularınızı Kayıt ve Konaklama formundaki Kongre Kayıt Ücretleri bölümünden yapabilirsiniz.
  • Lütfen kayıt olmuş olduğunuz kursun adını bildiriniz.