Konu Başlıkları

USK Program Konu Başlıkları

  1. Gelişimsel nörobiyoloji
  2. Moleküler ve hücresel sinirbilim
  3. Nöronal uyarılabilirlik ve sinaps fonksiyonu
  4. Duyusal ve motor sistemler
  5. Davranış ve bilişsel sinirbilim
  6. Uyku, otonom ve nöroendokrin sistemler
  7. Nöral ağlar ve hesaplamalı sinirbilim
  8. Nörogörüntüleme ve nöromikroskopi
  9. Sinir sistemi hastalıkları ve tedavi yaklaşımları
  10. Diğer (Sinirbilim eğitimi, nöroetik, nörofelsefe, nöroekonomi vb.)