Bildiri Gönderimi

15. Ulusal Sinirbilim Kongresi

07 – 10 Mayıs 2017

Sakarya Üniversitesi

 

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

 • Bildiri özetleri İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacaktır.
 • İngilizce bildiri özetleri “Anatomy – International Journal of Experimental and Clinical Anatomy” (www.anatomy.org.tr) dergisinde “supplement” olarak yayımlanacaktır.
 • Türkçe bildiri özetleri ise Kongre Özet Kitabı olarak hazırlanacaktır.
 • Sunum şekli Sözel ya da Poster olarak seçilebilir. Ancak bildirinin konusu, hakem önerileri ve programa göre Bilimsel Kurul bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.
 • Bildiri özeti başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalı, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 100 karakteri geçmemelidir.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
 • Bildiri özet metni, her dil için 300 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamanın dışındadır.
 • Türkçe bildiri özetleri “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç”,
 • İngilizce özetler ‘’Objectives’’, ‘’Methods’’, ‘’Results’’ ve ‘’Conclusion’’ bölümlerini içermelidir.
 • En sona eklenecek Anahtar kelimeler (Key words) en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.

“Önemli not: Bildiri başvuruları hakem kurulu (Bilim Kurulu) tarafından değerlendirilecek ve buna göre kabul edilecektir.”

 

USK Program Konu Başlıkları

 1. Gelişimsel nörobiyoloji
 2. Moleküler ve hücresel sinirbilim
 3. Nöronal uyarılabilirlik ve sinaps fonksiyonu
 4. Duyusal ve motor sistemler
 5. Davranış ve bilişsel sinirbilim
 6. Uyku, otonom ve nöroendokrin sistemler
 7. Nöral ağlar ve hesaplamalı sinirbilim
 8. Nörogörüntüleme ve nöromikroskopi
 9. Sinir sistemi hastalıkları ve tedavi yaklaşımları
 10. Diğer (Sinirbilim eğitimi, nöroetik, nörofelsefe, nöroekonomi vb.)