Başvuru Formları

Sempozyum Öneri Formu

Sempozyumlar için süre: 3 konuşmacılı sempozyumlarda 1.5 saat, 4 konuşmacılı sunumlarda ise 2 saat olarak programda yer alacaktır. Sempozyum konuşmacıları kayıt ücretinin %50’sini öder. Yol ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

DÜZENLEYENİN BİLGİLERİ
Sempozyum başlığı

Sempozyum program için kabul edildikten sonra her konuşmacı özetini (Türkçe ve İngilizce olarak) ayrı ayrı gönderecektir.

Önerilen konuşmacılar:

Bir sempozyumda 4 konuşmacı yer alacaktır.

Sempozyum önerileri için son tarih 10 ŞUBAT 2017’dir.
Lütfen bekleyin...

Panel Öneri Formu

Panel süresi en fazla 1.5 saat olarak programda yer alacaktır. Panel konuşmacıları kayıt ücretinin %50’sini öder. Yol ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

DÜZENLEYENİN BİLGİLERİ
PANEL BAŞLIĞI

Panel program için kabul edildikten sonra her konuşmacı özetini (Türkçe ve İngilizce olarak) ayrı ayrı gönderecektir.

Panel önerileri için son tarih 10 ŞUBAT 2017’dir.
Lütfen bekleyin...

Kurs Öneri Formu

15. USK öncesi, 07 Mayıs 2017 Pazar günü, 10:00-15:00 saatleri arasında, eşzamanlı olarak, aşağıda belirtilen kongre temel konu başlıkları kapsamında toplam 4-5 adet kurs düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu kursların mümkünse sadece dijital lab/öğrenme araçları kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve ağır altyapı gerektirmemesi esastır. Bu çerçevede düzenlenmesini üstleneceğiniz kurs öneriniz varsa lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz ve en geç 10 Şubat 2017 tarihine kadar deryaa@apekstr.com ve info@tubas.org.tr adreslerine iletiniz. Tüm öneriler toplandıktan sonra Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve uygun görülenler programa konulacaktır. Not: Kurs düzenleyenlere (en fazla 4 eğitimci) kongre kayıt ücretinde % 50 indirim uygulanır.

Not: Kurs düzenleyenlere (en fazla 4 eğitimci) kongre kayıt ücretinde %50 indirim uygulanır.
KURS BAŞLIĞI
DÜZENLEYİCİLER

Hedef kitlenin daha önceden sahip olması gereken ardalan bilgi/beceri gereksinimi varsa bu bölümde belirtilmelidir

- En fazla 300 kelime olacak şekilde kursun kısa bir tanıtımı burada yapılmalıdır - Bu bölüm kursa katılımcı başvurusu alınması sırasında kongre web sitesinde ve kongre kitabında da yer alacak bölümdür

EĞİTİM YÖNTEMLERİ, KURS FORMATI VE SÜRESİ

- Kurs için gerekli fiziksel ortam (oda büyüklüğü, masa-sandalye sayısı vb) ve teknik altyapı (internet, bilgisayar, barkovizyon vb) ve diğer gereksinimler burada belirtiniz.

- Eğer varsa, kursun organizasyonuna katkıda bulunacak kuruluşları ve katkı düzeylerini belirtiniz.

Kurs önerileri için son tarih 10 ŞUBAT 2017’dir.
Lütfen bekleyin...